BIG BAG SEKKER AV TYPE B OG C

EGENSKAPER TIL BIG BAG SEKKER AV TYPE B OG C

Ved fylling eller tømming av elastiske konteinere av type Big Bag kan det oppstå elektrostatiske utladninger (eng. ESD), noe som i et brannfarlig miljø kan føre til brann. Et brannfarlig miljø kan oppstå så vel pga. sekkens innhold som omgivelsens egenskaper, f.eks. støv- eller gassinnhold i omgivelsene. Avhengig av konstruksjon, fraledende egenskaper og formål, deles Big Bag sekker (FIBCer) inn i noen typer, iht. IEC 61340. Paktainer tilbyr følgende sekktyper:

 • BIG BAG SEKKER AV TYPE A -Paktainer-sekker av type A lages av tekstilstoff som ikke beskytter mot elektrostatiske utladninger.
 • BIG BAG SEKKER AV TYPE B - Paktainer-sekker av type B lages av tekstilstoff der overslagsspenningen ikke er større enn 6kV. De kan brukes ved forekomst av brannfarlig støv, men ikke ved forekomst av brannfarlige gasser eller damper.
 • BIG BAG SEKKER AV TYPE C - Paktainer-sekker av type C lages av tekstilstoff med innvevde fibrer som fraleder elektrostatiske ladninger. Disse sekkene kan brukes ved forekomst av brannfarlige gasser, damper, samt støv. Paktainer-sekker av type C blir jordet ved påfylling og tømming for å fralede elektrostatiske ladninger på en sikker måte.

FORHOLD DER DET ER NØDVENDIG Å BRUKE BIG BAG SEKKER AV TYPE B OG C

Avhengig av minste antennelsesenergi (MIE) til stoffet som skal pakkes inn i Big Bag sekker, samt omgivelsens egenskaper, endres krav vedrørende mulighetene til å bruke ulike typer Big Bag sekker. Disse kravene er vist i tabellen nedenfor (iht. PN-EN 61340-4-4 og i samsvar med spesifikasjoner til Big Bag sekker som Paktainer tilbyr):


Produkten som pakkes i big bag - FIBC Omgivelse
MIE (Minimal Antennelseenergi) damm Inte brandfarlige miljø Støvsoner 21-22 (1000 mJ ≥ MIE ≥ 3 mJ) Gassoner 1-2 (eksplosjonsgrupper IIA/IIB) resp. støvsoner 21-22 (MIE ≤ 3 mJ)
MIE > 1000 mJ A, B, C B, C C
1000 mJ >= MIE >= 3 mJ B, C B, C C
MIE <= 3 mJ C C C

Husk at sikkerheten ved bruk av Big Bag sekker i eksplosjonsfarlige områder avhenger også av innsatssorten som brukes i en konteiner.

Kontakt vår salgsavdeling for kjøp av Big Bag sekker av type B og C.

Har du noen spørsmål? Bruk kontaktskjemaet !


  Les mer

  * - obligatorisk felt

  video
  play-sharp-fill